Image

Wat is WRTS Study?

Met WRTS Study kun je naast woordjes oefenen ook oefenvragen en -toetsen maken, samenvattingen lezen, uitlegvideo’s van docenten bekijken en chatten met bijlesdocenten. WRTS Study is geschikt voor alle schoolvakken.

WRTS Study was vorig schooljaar beschikbaar voor 1, 2 havo en/of vwo en is vanaf dit schooljaar beschikbaar voor de complete onderbouw (1, 2, 3 havo en/of vwo + 1, 2 vmbo).

Testeffect

WRTS Study maakt, onder andere, gebruik van testgestuurd leren. Een gevonden effect is dat wanneer vocabulair eenmaal geleerd is, het kritiek is voor het ophalen van de geleerde kennis uit het langetermijngeheugen om herhaaldelijk te testen, in plaats van herhaaldelijk te leren. Met deze methode vindt een grotere consolidatie van het geleerde plaats [1]. Zelfs wordt er een positief testeffect gevonden wanneer studiemateriaal nog niet geleerd is en ophaalpogingen onsuccesvol zijn [2].

Samenvattingen

Ook kent WRTS Study informatieve samenvattingen met uitleg, afbeeldingen en voorbeelden, voor een variatie aan vakken. Wetenschappelijk onderzoek [3] toont aan dat leerlingen betere toetsresultaten behalen wanneer zij met vooraf door experts opgestelde, geïllustreerde samenvattingen leren dan wanneer zij werden gevraagd zelf samenvattingen te maken. Leerlingen die zelf samenvattingen maken ervaren gedragsmatige verwerking van de stof, maar de activiteit zorgt niet voor een diep begrip (cognitieve verwerking). Leerlingen die door experts opgestelde samenvattingen leren kennen niet de gedragsmatige verwerking maar kunnen wel komen tot het diepe begrip van de stof [3].

Overhoormethodes

WRTS Study biedt, in tegenstelling tot WRTS Basis, alle beschikbare soorten overhoormethodes. Dit zijn Leren (bèta), Dictee, Toets, Hints, In gedachten, Meerkeuze en Spelling. Van bijvoorbeeld meerkeuzevragen is bekend dat wanneer competitieve incorrecte alternatieve antwoorden worden gepresenteerd, deze overhoormethode een versterkte verwerking en opslag van de gevraagde informatie [4]. Een ander voorbeeld van bewezen effectiviteit is In gedachten, in wetenschappelijke literatuur flashcards genoemd. Onder andere studies [5] en [6] vonden een vooruitgang in geleerde stof wanneer deze overhoormethode werd gebruikt.

Community building

Het Study-platform heeft ook mogelijkheid tot het stellen van vragen. Deze kunnen dan beantwoord worden door medeleerlingen of tutors. Met deze online community wordt vanuit een socio-cognitief perspectief gekeken naar kennisopbouw, gefaciliteerd door experts in de vorm van tutors. Deze facilitatie van het co-creëren van begrip zorgt voor een verbetering van de online leeromgeving [7]. Ook zorgt de online community ervoor dat leerlingen actief ideeën en perspectieven bespreken die zij educationeel de moeite waard, opwindend of tot nadenken stemmend vinden [7].

Resultaten

Uiteraard hebben wij zelf ook onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van WRTS Study. Bekijk de resultaten bij wiskunde en biologie.

Geïnteresseerd?

Benieuwd geworden naar WRTS Study? Bekijk welk pakket het beste bij jou past.