H5 Ready, set go!

Uitgever: Uitgever Methode: Methode Niveau: VMBO Leerjaar: 2
woord antwoord
1 A while Een poosje
2 Ask Vragen
3 Beginning Begin
4 Complain Klagen
5 Escalator Roltrap
6 Exchange Ruilen
7 Expire Verlopen
8 Floor Verdieping
9 Latest Nieuwste
10 Prefer Voorkeur
11 Properly Goed
12 Regret Spijt hebben
13 Salesman Verkoper
14 Serious Serieus
15 Shake Schudden
16 Sooner Eerder
17 Strictly Strikt
18 Thank Bedanken
19 Top floor Bovenste verdieping
20 Warrenty period Garantieperiode
21 Aisle Gangpad
22 Bargain Koopje
23 Best-selling Best verkopende
24 Customer Klant
25 Delivery Bezorging
26 Discount Korting
27 On offer In de aanbieding
28 Price tag Prijskaartje
29 Purchase Kopen
30 Purse Portemennee
31 Receipt Bon
32 Return Terugbrengen
33 Sales assistant Winkelmedewerker
34 Second-hand Tweedehands
35 Till Kassa
36 Trolley WInkelwagen
37 Figure out Uitvogelen
38 Get lost Verdwalen
39 Official Officieel
40 Rainy Regenachtig
41 Recommend Aanbevelen
42 Review Recensie
43 Severe Streng
44 Shopping centre Winkelcentrum
45 Sink Zinken
46 Skycraper Wolkenkrabber
47 University Universiteit
48 Fitting room Paskamer
49 House brand Huismerk
50 In stock Op voorraad
51 Anyway Toch
52 Arrest Arresteren
53 As well Ook
54 At the moment Momenteel
55 Cold Kou
56 Collect Verzamelen
57 Condition Staat
58 Corn Graan
59 Familiar Bekend
60 Farmer Boer
61 Farming Werken op een boederij
62 Harvest Oogsten
63 Meeting Vergadering
64 Metal Metaal
65 Otherwise Anders
66 Perfect Perfect
67 Perhaps Misschien
68 Relieved Opgelucht
69 Seat Zadel
70 Shelf Schap
71 Sure Zeker
72 Surprised Verrast
73 Technical Technisch
74 Town centre Stadscentrum
75 Buyer Koper
76 Can Blik
77 Candle Kaars
78 Earnings Inkomsten
79 Empty Leeg
80 Entrepreneur Ondernemer
81 Founder Oprichter
82 Grocery store Supermarkt
83 Inspect Inspecteren
84 Joke Grap
85 Leather Leer
86 Lend Uitlenen
87 Local Plaatselijk
88 Manufacture Fabriceren
89 Mostly Voornamelijk
90 Originally Oorspronkelijk
91 Paper round Krantenwijk
92 Repay Terugbetalen
93 Rugged Ruig
94 Sawdust Zaagsel
95 Scent Geur
96 Tease Plagen
97 Fiver Vijf pond
98 Floral Met bloemen
99 Itchy Jeukerig
100 Lemon Citroen
101 Receiver Ontvanger
102 Rough Ruw
103 Smell Ruiken
104 Spiky Puntig
105 Spotted Stippen
106 Square Vierkant
107 Stale Oud
108 Tiny Piepklein
109 Triangular Driehoekig