H3 Relationships

Uitgever: ThiemeMeulenhoff Methode: Interface Blue Label Niveau: HAVO/VWO Leerjaar: 3
Nederlands Engels
1 Act upon Opvolgen
2 Admire Bewonderen
3 Caring Zorgzaam
4 Cautious Voorzichtig
5 Deceive Bedriegen
6 Dishonestly Op een oneerlijke manier
7 Fake Nep
8 Flattered Gevleid
9 Get back at someone Terugpakken
10 Hit it off Het goed kunnen vinden
11 In public In het openbaar
12 Instantly Onmiddelijk
13 Issue Probleem
14 Jump to conclusions Overhaaste conclusies trekken
15 Level-headed Nuchter
16 Lie Liegen
17 Mutual Gemeenschappelijk
18 Out of the blue Plotseling
19 Reluctant Onwillig
20 Rely on Vertrouwen op
21 Row Ruzie
22 Self-esteem Eigenwaarde
23 Stranger Onbekende
24 Suspocious Wantrouwen
25 Value Waarderen
26 Arrangement Plan
27 Cross Boos
28 Easy-going Relaxed
29 Fairly Tamelijk
30 Fire Schieten
31 Foam Schuim
32 Glamorous Chic
33 Keep secret Geheimhouden
34 Leave out Overslaan
35 Loose Los
36 Offend Beledigen
37 Pointless Zinloos
38 Preoccupied with In beslag genomen door
39 Presume Veronderstellen
40 Sensitive Gevoelig
41 Slide/slid Glijden/ gleed
42 Soaking Doorweekt
43 Take personally Persoonlijk opvatten
44 Tend to Neigen
45 Tremendous Enorm
46 Turn down Afwijzen
47 Untidy Rommelig
48 Upset Van streek maken
49 About to Op het staan om
50 Bond Een band opbouwen
51 Branch Tak
52 Break down Stuk gaan
53 Changeable Wisselvallig
54 Cling on Vasthouden
55 Duck Wegduiken
56 Entry Toegang
57 Force Dwingen
58 Harness Klimgordel
59 Helmet Helm
60 Immediate Naaste
61 Make an effort Zich inspannen
62 Resist Weerstaan
63 Secure Veilig
64 Shower Regenbui
65 Strap Riem
66 Strike/ struck Raken/ raakte
67 Stubborn Eigenwijs
68 Toe Teen
69 Tone Toon
70 Tow Slepen
71 Voice Stem
72 Waist Middel
73 Anticipate Verwachten
74 Apart from Afgezien van
75 Background Achtergrond
76 Beef Rundvlees
77 Custom Gewoonte
78 Cutlerly Bestek
79 Defeat Nederlaag
80 Embrace Omarmen
81 Forbid Verbieden
82 Fortnight Twee weken
83 Get on Opschieten
84 Good-natured Vriendelijk
85 In common Gemeenschappelijk
86 Lay out Uitspreiden
87 Occasion Gelegenheid
88 Plain Simpel
89 Reputation Reputatie
90 Skilful Kundig
91 So far Tot nu toe
92 Tasteless Tender
93 Delicate Verfijnd
94 Exposed Kwestbaar
95 Gaze Strakke blik
96 Mirror Spiegel
97 Intimate Intiem
98 Movement Beweging
99 Nod Knikken
100 Officer Politieagent
101 Reassuring Geruststellend
102 Scoff Uitlachen
103 Sideaways Naar opzij
104 Stepfather Stiervader
105 Twitch Trillen
106 Accomplished Deskundig
107 Assurance Belofte
108 Delve Speuren
109 Get stuck Vastlopen
110 Inevtiable Onvermijdelijk
111 Marry Trouwen
112 Obtain Verkrijgen
113 Overwhelmed Overrompeld
114 Reasonable Redelijk
115 Record Document
116 Smartly Netjes
117 Source Bron
118 Surge Vlaag
119 Uncover Aan het lich brengen
120 Wedding Bruiloft