H1.5 en 6 hoofdstuk 1 les 5 en 6

Uitgever: Staal & Roeland Methode: SPQR Niveau: VWO Leerjaar: 1
Latijn Nederlands
1 abesse afwezig zijn
2 addere toevoegen
3 ardere branden
4 debere moeten
5 discedere weggaan
6 docere onderwijzen
7 ludere spelen
8 orare bidden, smeken
9 ostendere tonen
10 vivere leven
11 annus jaar
12 culpa schuld
13 dea godin
14 ignis vuur
15 poena straf
16 signum teken
17 sol zon
18 e / ex uit
19 per door, gedurende
20 super boven(op), over
21 autem echter
22 diu lang, lange tijd
23 mox spoedig
24 nuper kort geleden
25 tantum slechts, alleen maar
26 amare houden van, liefhebben
27 celebrare (feest)vieren
28 cupere graag willen, verlangen
29 exspectare wachten (op)
30 fugere vluchten
31 gerere dragen, voeren
32 narrare vertellen
33 pugnare vechten
34 sedere zitten
35 vendere verkopen
36 vincere (over)winnen
37 bellum oorlog
38 dux aanvoerder, leider
39 equus paard
40 forum forum, marktplaats
41 pugna gevecht
42 templum tempel
43 victoria overwinning
44 vita (het) leven
45 pro voor, in plaats van
46 prope dichtbij
47 interea intussen
48 num (toch) zeker niet
49 scilicet natuurlijk