H16.26 pluk je hoofd uit het blad

Uitgever: Plantyn Methode: Zo gezegd, zo gerekend! Niveau: A Leerjaar: 9
Nederlands Frans
1 een adres une adresse
2 een bal un ballon
3 sportschoenen des chaussures de sport
4 een verdieping un étage
5 het turnen la gym
6 een ziekenhuis un hôpital
7 een flatgebouw un immeuble
8 het joggen le jogging
9 het judo le judo
10 een wedstrijd, match un match
11 een metro un métro
12 het zwemmen la natation
13 een brug un pont
14 een zaal une salle
15 een tram un tram
16 sterk fort(e)
17 vijfde cinquième
18 vierde quatrième
19 toebehoren (aan) appartenir (à)
20 stoppen s'arrêter
21 moeten devoir
22 goochelen, jongleren jongler