H33 Writing

Uitgever: ThiemeMeulenhoff Niveau: HAVO/VWO Leerjaar: 1
Engels Nederlands
1 letter brief
2 dear beste
3 signature handtekening
4 to post / to mail posten
5 post / mail post
6 address adres
7 postcode postcode
8 to receive ontvangen
9 card kaart
10 to send sturen / zende
11 postcard kaart / ansichtkaart
12 stamp postzegel
13 post office postkantoor
14 parcel pakje
15 postman postbode
16 write / author schrijven
17 personal persoonlijk
18 pencel potlood
19 to print drukken
20 envelope envelop
21 biro / balpoint balpen
22 article artikel
23 to copy kopiëren
24 to copy overschrijven