H6.c De redding

Niveau: VWO Leerjaar: 2
Grieks Nederlands
1 καθευδω slapen
2 αιρω optillen / oppakken
3 η βια kracht / geweld
4 η ανδρεια moed / dapperheid
5 ημασ ons (acc)
6 εξω buiten
7 ημιν (aan/ voor) ons (dat)
8 εκβαινω gaan uit
9 η σωτηρια de redding / het behoud
10 η ταλαττα zee
11 εισβαινω ingaan / komen in
12 ο ανεμοσ wind