H5 Bock auf Schule!

Uitgever: Noordhoff Methode: TrabiTour Niveau: HAVO/VWO Leerjaar: 2
nederlands duits
1 de school die Schule
2 de havo-school die Realschule
3 de vmbo-school die Hauptschule
4 de leerling der Schüler
5 de leerlingen die Schüler
6 de leerlinge die Schülerin
7 de klas die Klasse
8 het klaslokaal das Klassenzimmer
9 de leraar der Lehrer
10 de leraren der Lehrer
11 de lerares Lehrerin
12 de vraag die Frage
13 het antwoord die Antwort
14 het boek das Buch
15 de boeken die Bücher
16 het schrift das Heft
17 het proefwerk die Klassenarbeit
18 het cijfer die Note
19 een voldoende/ een onvoldoende eine genügende Note/ ein (un)genügende Note
20 de minuut die Minute
21 de pauze die Pause
22 het lesrooster der Stundenplan
23 het huiswerk die Hausaufgaben
24 het onderwijs/ de lessen der Unterricht
25 de pen der Stift
26 de pennen die Stifte
27 de rekenmachine der Taschenrechner
28 het rapport das Zeugnis
29 uitleggen erklären
30 leren lernen
31 lezen lesen
32 rekenen rechnen
33 schrijven schreiben
34 spijbelen schwänzen
35 spieken spicken
36 vergeten vergessen
37 verstaan/ begrijpen verstehen
38 makkelijk/ eenvoudig einfach
39 misschien vielleight
40 fout falsch
41 juist/ correct richtig
42 vriendelijk freundlich
43 saai langweilig
44 moeilijk schwierig