H15 Duits hoofstuk 15, de grammatica

Uitgever: Noordhoff Methode: TrabiTour Niveau: HAVO Leerjaar: 3
Nederlands Duits
1 aanbevelen empfehlen, hat empfohlen
2 beginnen beginnen, hat begonnen
3 bewegen bewegen, hat bewogen
4 bieden bieten, hat geboten
5 blijven bleiben, ist geblieben
6 breken brechen, hat gebrochen
7 doen tun, hat getan
8 dragen tragen, hat getragen
9 drinken trinken, hat getrunken
10 dwingen zwingen, hat gezwungen
11 eten essen, hat gegessen
12 gaan gehen, ist gegangen
13 gebeuren geschehen, ist geschehen
14 geven geben, hat gegeben
15 gooien werfen, hat geworfen
16 helpen helfen, hat geholfen
17 heten, betekenen heiBen, hat geheiBen
18 houden, stoppen halten, hat gehalten
19 komen kommen, ist gekommen
20 laten lassen, hat gelassen
21 lezen lesen, hat gelesen
22 liggen liegen, hat gelegen
23 lopen, hardlopen laufen, ist gelaufen
24 lukken gelingen, ist gelungen
25 nemen nehmen, hat genommen
26 roepen rufen, hat gerufen
27 schieten schieBen, hat geschossen
28 schijnen scheinen, hat geschienen
29 schrijven schreiben, hat geschrieben
30 slaan schlagen, hat geschlagen
31 slapen schlafen, hat geschlafen
32 sluiten schlieBen, hat geschlossen
33 snijden, knippen schneiden, hat geschnitten
34 spreken sprechen, hat gesprochen
35 springen springen, ist gesprungen
36 staan stehen, hat gestanden
37 stoten, duwen stoBen, hat gestoBen
38 trappen treten, hat getreten
39 treffen, ontmoeten treffen, hat getroffen
40 trekken ziehen, hat gezogen
41 vallen fallen, ist gefallen
42 vangen fangen, hat gefangen
43 varen, rijden fahren, ist gefahren
44 vergeten vergessen, hat vergessen
45 verliezen verlieren, hat verloren
46 verzoeken bitten, hat gebeten
47 vinden finden, hat gefunden
48 vliegen fliegen, ist geflogen
49 wassen waschen, hat gewaschen
50 winnen gewinnen, hat gewonnen
51 zien sehen, hat gesehen
52 zingen singen, hat gesungen
53 zitten sitzen, hat gesessen
54 zwemmen schwimmen, hat geschwommen
55 zwijgen schweigen, hat geschwiegen