H3

Uitgever: Noordhoff Methode: Stepping Stones Niveau: VMBO-T/HAVO/VWO Leerjaar: 2
Engels Nederlands
1 apply solliciteren
2 assist helpen
3 burn aanbranden
4 continue with doorgaan met
5 emergency noodgeval
6 falcon valk
7 female vrouwelijk
8 fire resistant vuurbestendig
9 firefighter brandweerman
10 goal doel
11 hilarious heel erg grappig
12 hurt pijn doen
13 lure lokken
14 main belangerijkste
15 number aantal
16 prevent voorkomen
17 ready meal kant en klare maaltijd
18 recognise herkennen
19 sweet snoepje
20 tour rondleiding
21 tray bak
22 vending machine automaat
23 wonder zich afvragen
24 afford veroorloven
25 average gemiddeld
26 dive duiken
27 enemy vijand
28 even zelfs
29 feared gevreesd
30 gifted begaafd
31 hold your breath je adem inhouden
32 honestly echt waar
33 inherit erven
34 notice opmerken
35 oxygen zuurstof
36 proud trots
37 rival rivaal
38 scientist wetenschapper
39 scratch krabben
40 solution oplossing
41 strength kracht
42 towards naartoe
43 within binnen
44 without zonder