H6.Vocabulary In the city

Uitgever: Noordhoff Methode: Stepping Stones 4e editie Niveau: VWO Leerjaar: 1
Nederlands Engels
1 Verstrooid Absent-minded
2 Bewonderen Admire
3 Blijkbaar Apparently
4 Tegenkomen Bump into
5 Afstand Distance
6 Vanwege,door Due to
7 Roltrap Escalator
8 Bewaken Guard
9 Hooikoorts Hay fever
10 Verstoppen Hide
11 Bewaren Keep
12 Kaart Map
13 Naar het noorden North
14 Opmerken Notice
15 Gevangenis Prison
16 Vorm Shape
17 Naar het zuiden South
18 De kust is veilig The coast is clear
19 Bezienswaardigheid Attraction
20 Kathedraal Cathedral
21 Warenhuis Department store
22 Dubbeldekkerbus Double-decker bus
23 Excursie Excursion
24 Gids Guide
25 Voetganger pedestrian
26 Openbaar vervoer Public transport
27 Het bezoeken van Sight
28 Bezienswaardigheden Sightseeing
29 Wolkenkrabber Skyscraper
30 Plein Square
31 Toerist Tourist
32 Verkeerslichten Traffic lights
33 Metro Underground
34 Jeugdherberg Youth hostel
35 Een eeuwigheid For ages
36 Uitstappen Get off
37 Betrapt worden Get caught