H5 engels hooftstuk 5

Uitgever: Noordhoff Methode: Stepping Stones Niveau: HAVO/VWO Leerjaar: 1
nederlands engels
1 achtertuin back garden
2 badkamer bathroom
3 slaapkamer bedroom
4 helder bright
5 stapelbed bunk bed
6 opgewekt cheerful
7 knus cosy
8 besluiten decide
9 dek deck
10 hert deer
11 vrijstaand huis detached house
12 aanmeren dock
13 ervaren experience
14 gul generous
15 eerlijk honest
16 woonboot houseboat
17 onder de indruk impressed
18 keuken kitchen
19 gemaaid het gazon mown the lawn
20 keurig neat
21 georganiseerd organized
22 sprong pounce
23 regenboog rainbow
24 varen sail
25 opgeruimde tidy
26 opruimen tidy
27 gebouw building
28 tapijt carpet
29 plafond ceiling
30 kussen cushion
31 beneden downstairs
32 oprijlaan driveway
33 meubilair furniture
34 gazon lawn
35 spiegel mirror
36 buurt neighborhood
37 hoofdkussen pillow
38 wastafel sink
39 kraan tap
40 boven upstairs
41 kledingkast wardrobe
42 attractie attraction
43 tussen between
44 overtuigen convince
45 inrichten decorate
46 bureau desk
47 lift elevator
48 haard fireplace
49 vergeten forget
50 reusachtig huge
51 pot jar
52 sleutel key
53 woonkamer living room
54 villa mansion
55 knabbelen munch
56 zak pocket
57 een gast ontvangen receive a guest
58 sluipen to sneak
59 ruimte space
60 trap leiden stairscase
61 bezoeker visitor
62 verbazingwekkende amazing
63 afschuwelijk awful
64 karwei chore
65 farm farm
66 flat flat
67 rommelig messy
68 half vrijstaand huis semi-detached house
69 rijtjeshuis terraced house
70 prachtig wonderful
71 verslaan beat
72 strijden compete
73 contact houden connect
74 beschaamd embarrassed
75 eten maken make dinner
76 cijfer mark
77 bewegingen moves
78 lawaai noise
79 bleek pale
80 voorbereiden prepare
81 direct straight
82 schatje sweetie
83 klein tiny
84 vermoeid trining
85 de hond uitlaten walk the dog
86 werkblad worksheet
87 waarde worth
88 akkoord gaan agree to
89 ruzie argument
90 net zoveel als a much as
91 geven om care
92 universiteit college
93 ontwerper designer
94 afwasmachine dishwasher
95 afstoffen dusting
96 verwachten expect
97 concentreren focus
98 opgroeien grow up
99 was laundry
100 je bed opmaken make you bed
101 betalen pay
102 zakgeld pocket money
103 beloning reward
104 nog steeds still
105 streng strict
106 verrassing surprise
107 jonere youngster
108 afwassen do the dishes
109 oplossen solve