H3 Genies

Uitgever: Noordhoff Methode: Neue Kontakte Niveau: VWO Leerjaar: 5
duits nederlands
1 die Grundlage de grondslag / de basis
2 die Konstitution de constitutie / het gestel
3 der Vorwurf het verwijs / de beschuldiging
4 grundlegend fundamenteel / wezenlijk
5 anregen aanzetten / aansporen
6 ringen mit worstelen met
7 schlicht eenvoudig / sober / bescheiden
8 der Nutzen het nut / het voordeel
9 aufschimmern opflikkeren / opflakkeren
10 die Verfügbarkeit de beschikbaarheid
11 verfügen über de beschikking hebben over
12 angesiedelt gevestigd / ondergebracht / gehuisvest
13 die Trennung de scheiding / de splitsing
14 die Erkenntnis de vergissing / de dwaling
15 getäuscht vergist
16 in die Irre führen op een dwaaalspoor brengen / misleiden
17 tauglich geschikt / goedgekeurd
18 fassbar te vatten / begrijpelijk
19 unmittelbar onmiddelijk / direct
20 die Gläubigkeit het geloof / het vertrouwen
21 die Frömmigkeit de vroomheid / de godvrezendheid
22 die Tugend de deugd
23 die voraussetzung de voorwaarde / de veronderstelling
24 hemmen afremmen
25 der Befund de bevinding / de uitslag / de diagnose
26 die Binsenweisheit een waarheid als een koe / de gemeenplaats
27 überdurchschnittlich bovengemiddeld
28 die Erkentnisse de inzichten
29 widerlegen weerleggen
30 sich vorknöpfen onderhanden nemen
31 auszeichnen bekronen
32 die Auswahl de selectie / de keuze
33 das Sozialverhalten het sociale gedrag
34 unverzichtbar onontbeerlijk
35 nachweislich aantoonbaar
36 entscheidend beslissend
37 das Abwegige het verkeerde
38 der Proband de testpersoon