H5.4 Rythm of life

Uitgever: Malmberg Methode: Realtime Niveau: HAVO/VWO Leerjaar: 3
nederlands Engels
1 remedie remedy
2 vrede peace
3 bevrijden, vrijlaten release, free, liberate
4 besef, bewustzijn awareness
5 zelfvertrouwen confidence, self-confidence
6 versterken strengthen
7 zorg care
8 huwelijk marriage
9 spanning tension
10 stemmen van instrumenten tune
11 stoppen, pauzeren pause
12 uitwisselen exchange
13 reageren respond
14 beleefd polite
15 deelnemen aan attend (to a meeting)