H6 expressions hst 6

Uitgever: Malmberg Methode: D'accord! Niveau: VWO Leerjaar: 3
nl fr
1 wat zou je later willen doen qu'est ce que tu vourdrais faire plus tard
2 wat ga je na deze school doen qu'est ce que tu vas faire après cette école
3 welk beroep wil je doen quel métier veux-tu faire
4 ik ga verder studeren in new York je vais continuer mes études à New York
5 ik weet niet wat ik later ga doen je ne sais pas que je vais faire plus tard
6 ik zou graag docent(e) / advocaat / arts willen worden je voudrais bien être / devenir professeur / avocat(e) / médicin
7 ik ben van plan om een jaar naar het buitenland te gaan j'ai líntention de partir un an à l'étranger
8 ik ga een stage doen je vais faire un stage
9 ik ben vorige zomer naar new york gegaan je suis allé(e) à new york l'été dernier
10 ik neem spaanse les je prends des cours d'espagnol
11 in de vakantie ga ik naar Martinique pendant les vacances, j'irai en martinique
12 we gaan een paar musea bezoeken on va visiter quelques musées
13 ik wens je een goede reis je te souhaite bon voyage
14 ik wens je een goede vakantie/ dag je te souhaite (de) bonnes vanaces. / une bonne journée