H6

Uitgever: Malmberg Methode: All right! Niveau: VWO Leerjaar: 2
VWO2 - Engels - Unit 6
1 lk heb een voorstel. I've got a suggestion.
2 Waarom kom je niet naar mijn huis voor een braai? Why don't you come to my house for a braai?
3 Zullen we een beetje rugby spelen? Shall we play some rugby?
4 Laten we met de kabelbaan de Tafelberg op gaan. Why don't we take a cable car up Table Mountain?
5 We zouden thuis kunnen blijven en videospelletjes spelen We could stay at home and play video games.
6 Laten we hiema naar Robben Island gaan. Let's go to Robben Island next.
7 Dat klinkt als een geweldig idee. That sounds like a great idea.
8 Ja zeker, dat lijkt we leuk. Sure, that would be fun
9 Ja, leukl Bedankt. Yes, I'd love to! Thanks.
10 Sorry, maar ik heb andere plannen. Sorry, I've got other plans.
11 lk zou wel willen, maar ik heb dan lets anders. Een andere keer misschien? I'd like to, but I'm busy then. Some other time perhaps?
12 De braai begint om half zeven. The braai will start at half past six.
13 Hoe laat moeten we komen? What time should we arrive?
14 Hoe lang duurt het om daar te komen? How long will it take as to get there?
15 Het duurt minstens een uur om het vlees te bereiden. It will take at least one hour to cook the meat.
16 Weet jij hoe laat het is? Do you know what time it is?
17 Het is nu kwart voor vier It's a quarter to four now.
18 Dus dit is wat je moet doen. So, here's what to do.
19 Als je iemand ontmoet, geef je een hand. When you meet someone, you shake hands.
20 Alsje uitgenodigd bent voor een braai, hoor je iets mee te nemen voor de gastvrouw. If you're invited to a braai, you should bring something for the hostess.
21 Eerst moet je het rooster schoonmaken. First you need to clean the grill.
22 Volg altijd nauwkeurig de instructies op. Always follow the instructions closely.