H4 woordenschat

Uitgever: Driestar Onderwijsadvies Methode: Taalpunt NL Niveau: HAVO/VWO Leerjaar: 1
Nederlands Nederlands
1 aanvankelijk in het begin
2 actueel in het nieuws
3 artikel tekst in krant of tijdschrift; product dat te koop is
4 biografie levensbeschrijving
5 budget geldbedrag dat beschikbaar is
6 centraal in het centrum, middenin
7 continu onafgebroken
8 decennium periode van 10 jaar
9 democratie regering door het volk
10 conclusie gevolgtrekking
11 experiment proefneming
12 financieel geldzaken betreffende
13 fusie samengaan van bijvoorbeeld bedrijven of instellingen
14 historisch betrekking hebbend op de geschiedenis; echt gebeurd
15 identiek helemaal gelijk
16 interview vraaggesprek
17 memoreren in herinnering brengen
18 millennium periode van 1000 jaar
19 monument gedenkteken
20 observeren nauwkeurig waarnemen
21 omstreden veelbesproken en verschillend beoordeeld
22 reduceren verminderen
23 regio streek, landstreek
24 situatie toestand
25 traditie oude gewoonte