Privacyverklaring WRTS

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van WRTS. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid van WRTS te accepteren. WRTS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. WRTS handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door WRTS is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is in het register van de AP opgenomen. Ook is WRTS aangesloten bij het Privacyconvenant onderwijs .

Door WRTS te gebruiken verklaar je akkoord te gaan met deze Privacyverklaring. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.


Indien de gebruiker jonger is dan 13 jaar, vragen wij bij registratie om het emailadres van de ouder(s) / verzorger(s). Deze ontvangen een mail waarmee het account van de minderjarige gebruiker bevestigd kan worden.


Artikel 1. Wat voor persoonsgegevens verwerkt WRTS en waarom?


Wanneer je een account aanmaakt op onze website en gebruik wilt maken van onze dienst, vragen wij jou om enkele persoonlijke gegevens in te vullen.


Jouw voor- en achternaam worden gebruikt ter identificatie voor jezelf, ouders en docenten. Daarnaast kan er op basis van deze gegevens een gebruikersnaam en een naam voor het publieke profiel worden aangemaakt.

Jouw e-mailadres wordt gebruikt om:

  • Een nieuw wachtwoord op te kunnen vragen,
  • Informatie te ontvangen over bijvoorbeeld belangrijke wijzigingen/updates aan het platform
  • Informatie te ontvangen over jouw leerprestaties

Jouw geboortedatum en geslacht vragen wij om onze communicatie af te stemmen. Denk hierbij aan de aanhef / tone of voice in onze communicatie en verschillende gebruikersinterfaces (thema’s) die wij voor verschillende type gebruikers hanteren. Daarnaast kunnen wij aan de hand van jouw geboortedatum bepalen of je in het juiste leerjaar bent geplaatst en kunnen we jouw feliciteren op je verjaardag.

Daarnaast worden de gegevens in geanonimiseerde databestanden (niet meer gekoppeld aan jouw naam) gebruikt voor onderzoek, bijvoorbeeld ter verbetering van ons platform.

Betaalgegevens

Indien je een pakket afsluit, vragen wij om jouw betaalgegevens (zoals bankrekeningnummer) in te vullen. Dergelijke gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te kunnen voeren, klantenondersteuning te kunnen bieden en om je op de hoogte te kunnen houden van eventuele wijzigingen in onze abonnementen of producten.


Inloggegevens
Om jouw account, content en de daarin verwerkte persoonsgegevens te beveiligen, wordt er gebruik gemaakt van inloggegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruiker kiest zelf zijn of haar wachtwoord, dat niet eenvoudig te raden is en lang genoeg moet zijn (liefst 12 karakters of meer). Daarnaast kunnen ook andere gegevens worden gebruikt die geschikt zijn voor identificatie, authenticatie en autorisatie van bevoegde gebruikers zoals bijvoorbeeld een profielfoto.


Gebruiksgegevens
De gegevens die worden ingevuld bij het gebruik WRTS worden verwerkt om instellingen op te slaan, leerprestaties te berekenen en om ons platform te verbeteren en beter af te kunnen stemmen op (het niveau van) de gebruiker en zodoende adaptief onderwijs mogelijk te maken. Als gebruikers via een school gebruik maken van WRTS, dan kunnen ook gegevens over de school en de klas worden verwerkt.

Anonieme gegevens voor wetenschappelijk onderzoek
Gebruiksgegevens kunnen in volledig geanonimiseerde vorm (dat wil zeggen dat gegevens niet meer tot individuele personen te herleiden zijn) gebruikt en aan (externe) onderzoekers beschikbaar gesteld worden voor onderzoek dat te maken heeft met onderwijs en de manieren waarop men optimaal kan leren.

Gegevens over de computerapparatuur van gebruikers
WRTS verwerkt IP-adressen van bezoekers om misbruik (zoals overbelasting van het netwerk, onbevoegde toegang of poging daartoe) tegen te gaan en om gebruikersstatistieken te kunnen verwerken. Verder kan WRTS enkele gegevens herkennen over de computerapparatuur van de gebruiker (zoals type besturingssysteem en type webbrowser) om eventuele technische problemen sneller op te kunnen lossen. WRTS gebruikt de hierboven genoemde persoonsgegevens alleen voor de daarbij omschreven doeleinden en om enige toepasselijke wettelijke verplichting na te komen.

 


Artikel 2. Aan wie worden mijn persoonsgegevens verstrekt?

WRTS stelt persoonsgegevens die zij verwerkt niet ter beschikking aan derden, tenzij:

  • dit noodzakelijk is voor de werking van het platform (bijv. toeleveranciers)
  • de gebruiker daarvoor schriftelijk toestemming verleent, of
  • WRTS wettelijk verplicht is de gegevens te verstrekken.


Om een optimale kwaliteit, beschikbaarheid en veiligheid van de digitale onderwijsmiddelen te kunnen borgen, maakt WRTS gebruik van professionele toeleveranciers. WRTS heeft met al haar toeleveranciers die persoonsgegevens kunnen verwerken, contractuele afspraken gemaakt, zodat wordt gewaarborgd dat de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden verwerkt dan in deze privacyverklaring vermeld en dat de persoonsgegevens worden beveiligd tegen verlies en onrechtmatige verwerking.


Artikel 3. Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Indien je je account verwijderd, worden je gegevens en lijsten nog 3 maanden op onze servers bewaard. Dit doen wij indien een account per ongeluk wordt verwijderd. Via een verzoek aan [email protected] kun je je gegevens wel per direct laten verwijderen. Verwijderde data zijn in dit geval niet meer

Om alle informatie op te vragen die wij van jou hebben verzameld, kun je een verzoek doen om inzicht te krijgen in jouw data. Dit kan je doen door een e-mail te sturen naar [email protected] Ook is het mogelijk om al jouw data in een keer te downloaden (dit heet dataportabiliteit).

Artikel 4. Hoe beveiligt WRTS mijn gegevens?

WRTS en al haar toeleveranciers nemen passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. WRTS neemt onder andere de volgende maatregelen:

  • Iedere webapplicatie van WRTS is beveiligd met behulp van encryptietechnologie (SSL/TLS) om de uitwisseling van gegevens te beveiligen.
  • Er vinden dagelijks backups plaats om te voorkomen dat gegevens verloren gaan.
  • WRTS hanteert een autorisatiebeleid om ervoor te zorgen dat medewerkers alleen toegang hebben tot Persoonsgegevens voor zover dat nodig is om hun werkzaamheden uit te voeren.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen Privacyverklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen:

[email protected]