Image

Nationaal programma onderwijs

Het programma is erop gericht om de achterstanden weg te werken op het funderend onderwijs (primair onderwijs en voortgezet onderwijs), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs. Voor de 650 middelbare scholen gaat het om gemiddeld ruim 1,3 miljoen euro per school. 

Wat is het Nationaal Programma Onderwijs?

Het steunprogramma bestaat in totaal uit € 8,5 miljard en is bedoeld om binnen 2,5 jaar de leer- en andere achterstanden, die zijn opgelopen door de coronacrisis, weg te werken.

Wat houdt het Nationaal Programma Onderwijs in?

Per school is er ongeveer 1,3 miljoen euro subsidie beschikbaar, wat neerkomt op zo’n € 845 miljoen voor het voortgezet onderwijs. Scholen hebben de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze de steunprogramma’s vormgeven voor de leerlingen die het lastig hebben. Er kan hierbij gedacht worden aan zomerscholen, bijlessen in het weekend in kleine groepjes, huiswerkhulp en bijles. Of het aannemen van ondersteunend personeel zoals vakleerkrachten, studenten, onderwijsassistenten, om de druk op docenten niet verder te vergroten.

Voor wie is het Nationaal Programma Onderwijs?

In de eerste plaats voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, omdat ze leerachterstanden hebben opgelopen. Maar het steunprogramma is ook bedoeld om verlichting te bieden aan docenten en andere medewerkers in het onderwijs. En is daarmee dus gericht op het herstel van het hele onderwijsveld.

Hoe werkt het Nationaal Programma Onderwijs?

Scholen kunnen een meerjarenplan indienen en kunnen kiezen uit oplossingen op basis van een “menukaart” met bewezen effectieve interventies. De komende tijd kunnen scholen starten met analyseren hoe leerlingen er op cognitief, executief en sociaal gebied voor staan. Daarvoor kan het leerlingvolgsysteem (LVS) gebruikt worden. Er wordt verwacht dat scholen voor de zomer van 2021 een goed beeld hebben van de achterstanden.

Hoe doet een school mee aan het Nationaal Programma Onderwijs?

Voor de middellange termijn kunnen scholen, nadat zij een analyse van de achterstanden hebben gedaan, een meerjarenplan ontwikkelen. Dit gebeurt in samenspraak met het schoolbestuur en wordt voor instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de ‘menukaart’ van interventies, maar scholen zijn ook vrij om zelf een programma vorm te geven.

Op de hoogte blijven van Nationaal Programma Onderwijs?

Wij houden op deze pagina zo goed mogelijk bij wat de mogelijkheden voor scholen zijn binnen het Nationaal Programma Onderwijs. 

Als docent kun je een WRTS account aanmaken. Hiermee ontvang je ook onze nieuwsbrief waarin wij nieuws delen over het Nationaal Programma Onderwijs.