Iconen

Starten van een overhoring

Bewerken van een lijst

Verplaatsen van een lijst naar een map

Delen van lijsten op jouw publieke profiel

Lijsten verwijderen naar de prullenbak

Extra informatie over iconen

Uitspreken van woorden / zinnen

Mappen

Extra opties voor een lijst

Laatst bewerkte lijsten

Alle lijsten die je hebt aanmaakt

Aangeven dat je tevreden bent met een wiki lijst

Aangeven dat je ontevreden bent met een wiki lijst

Lijsten overnemen vanaf publiek profiel op de wiki

Actie niet mogelijk, lijst al overgenomen