Persbericht: Futurewhiz bezorgd over onderwijsachterstanden in voortgezet onderwijs

Daan

Amsterdam, 1 februari 2021 – Nu de sluiting van de scholen tot 8 februari is verlengd, is het cruciaal dat ook middelbare scholieren de leerstof blijven oefenen om te voorkomen dat zij hun onderwijsachterstanden niet meer kunnen inlopen. De kans is groot dat talloze kinderen in het voortgezet onderwijs zo op achterstand komen dat het onmogelijk wordt de leerdoelen voor dit jaar te halen. Zij dreigen een vergeten groep te worden, doordat de meeste aandacht tot nu toe vooral was gericht op het primaire onderwijs. En terwijl basisscholieren tijdens de eerste en tweede lockdown massaal gebruikmaakten van Squla, was het gebruik van WRTS – een vergelijkbaar platform voor middelbare scholieren – echter nog nooit zo laag. Reden voor Futurewhiz – waarvan Squla en WRTS onderdeel zijn – om het WRTS-platform juist nu nog verder uit te bouwen tot een thuiswerkhulp-app, waar opgaven en instructiefilmpjes te vinden zijn en via een chatfunctie huiswerkhulp wordt verleend bij uiteindelijk álle schoolvakken. Bepaalde betaalde onderdelen (zoals chat met een tutor) binnen het platform worden tijdens de lockdown – net als Squla voor het basisonderwijs – gratis ter beschikking gesteld.

Online platform WRTS sneller uitgebreid tot thuiswerkhulp-app om te oefenen met alle kernvakken

  • Jonge pubers doen tijdens corona nauwelijks beroep op de tools die ze normaal wel gebruiken
  • Leerdoelen komen in gedrang als onderwijsachterstanden niet worden ingelopen
  • Middelbare scholieren uit klas 2020-2021 dreigen verloren generatie te worden

Uit gegevens van Futurewhiz blijkt dat middelbare scholieren sinds de eerste lockdown massaal zijn uitgecheckt uit WRTS, terwijl Squla juist een enorme piek beleefde. De historische dip in het gebruik van WRTS is volgens Serge Bueters CEO van Futurewhiz, een zorgwekkende ontwikkeling. “Wat te veel over het hoofd wordt gezien, is dat van kinderen in het voortgezet onderwijs wordt verwacht dat zij thuis zelfstandig met de leerstof aan de slag gaan, terwijl basisscholieren, ook gezien hun leeftijd, vaker worden ondersteund door hun ouders. Middelbare scholieren communiceren rechtstreeks met docenten over de leerstof die zij moeten beheersen, terwijl ouders op de achtergrond een rol spelen”, legt Serge Bueters, CEO van Futurewhiz, uit. “Ook leert de ervaring dat middelbare scholieren het oefenen met de lesstof vaak voor zich uitschuiven en pas vlak voor een toets- of tentamenweek met oefenopgaven aan de slag gaan. Dat wordt steeds moeilijker, omdat er door de coronacrisis veel lesuitval is geweest en deze kinderen nóg langer zijn aangewezen op digitaal onderwijs. Zelfs als de overgangseisen worden bijgesteld, werkt dit ook in de komende jaren door in hun leerprestaties. En dat beïnvloedt óók hun kansen op het behalen van een startkwalificatie. Thuis regelmatig oefenen met de leerstof is juist nu dus belangrijker dan ooit, of je nu een toets hebt of niet.”

“Dat is voor veel jonge pubers echter gemakkelijker gezegd dan gedaan”, vertelt Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige. “Veel pubers hebben in deze lockdown moeite om gemotiveerd te blijven voor school, nu ze thuis achter hun laptop les hebben. Ze missen de leerkrachten die motiveren en zijn in deze fase vaak moeilijk te porren om naast wat moet ook nog extra te investeren in leren. Investeren betekent namelijk denken aan de lange termijn, maar dit gedeelte in de hersenen is bij pubers nog niet volledig ontwikkeld. Beloningen op de korte termijn zijn veel belangrijker voor hen. Nu daar geen perspectief op is, is de motivatie om te oefenen dus laag. Het is belangrijk dat je als ouder probeert om je kinderen in te laten zien wat het betekent voor de langere termijn als zij nu blijven oefenen met lesstof, maar toon vooral ook begrip voor hun emoties. Dat is het enige dat je nu als ouder kan doen om hen te ondersteunen en hopelijk te motiveren.”

Huiswerkhulp via WRTS voor middelbare scholieren
Nu de sluiting van de scholen opnieuw is verlengd, betekent dit dat kinderen op basis- en middelbare scholen sinds de eerste lockdown bijna een half jaar geen fysiek onderwijs meer hebben gehad. De kansenongelijkheid tussen scholieren neemt hierdoor toe. De druk op demissionair minister Slob om hieraan iets te doen, neemt dan ook toe. Zo gaan er geluiden op om de normering te versoepelen, lesdagen te verlengen of om op zaterdag of in de schoolvakanties onderwijs te geven. In de tussentijd kunnen aanvullende onderwijstools, zoals WRTS, ouders, leerkrachten en kinderen helpen om achterstanden in te lopen. Bueters: “In Nederland krijgt bijna één op de drie middelbare scholieren buiten school extra bijles, examentraining of huiswerkbegeleiding, maar dat is vaak alleen weggelegd voor kinderen met ouders in hogere inkomensgroepen. We willen een zo groot mogelijke groep bereiken en ons online leerplatform is veel laagdrempeliger dan een duur huiswerkinstituut. Zo maken we huiswerkhulp toegankelijk voor alle kinderen in het voortgezet onderwijs. Zodat we álle kinderen – ongeacht de financiële middelen van hun ouders – in staat stellen te groeien en hun talenten te benutten.”

WRTS: gratis oefenen met alle schoolvakken en hulp van een tutor
WRTS is net als Squla onderdeel van Futurewhiz en speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs, oorspronkelijk als online platform en digitaal overhoorsysteem om woordjes en begrippen te oefenen. Inmiddels is nu een compleet product beschikbaar voor leerlingen op Havo 1 en 2 en VWO 1 en 2 voor alle vakken, met naast de talen en begrippen voor: Engels, Duits, Frans, Spaans, Latijn, Grieks, aardrijkskunde en geschiedenis ook instructievideo’s, oefentoetsen, oefeningen en tutors voor de vakken wiskunde, Nederlands, Engels, biologie, natuur- en scheikunde en binnenkort ook Frans. Zo kunnen de scholieren oefenen met proeftoetsen en op basis van de uitslag zien op welke onderdelen zij zichzelf nog moeten bijspijkeren. Het systeem biedt vervolgens oefeningen voor deze onderdelen. Naast digitale instructies bieden kunnen de kinderen elke dag een beroep doen op tutors die tussen 15.00 en 22.00 uur persoonlijke ondersteuning bieden. Deze optie is normaal onderdeel van het meest uitgebreide maandabonnement, maar tijdens deze lockdown gratis beschikbaar voor iedere betaalde abonnementsvorm.

EINDE PERSBERICHT

Over Futurewhiz
Futurewhiz heeft 70 medewerkers in dienst, is gevestigd in Amsterdam en is naast Nederland ook actief in Polen en Duitsland. Naast Squla en Scoyo, de Duitse variant van Squla, is Futurewhiz eigenaar van WRTS, een online leerplatform om middelbare scholieren te ondersteunen bij de voorbereiding op toetsen. Futurewhiz is van oorsprong een Nederlands bedrijf en bestaat 10 jaar. Met Squla sinds kort B-corp gecertificeerd behoort zij tot de koplopers op het gebied van sociaal ondernemen en maatschappelijke impact. Squla is de grootste verstrekker van aanvullend onderwijs in Nederland. Ruim 180.000 kinderen oefenen en spelen Squla vanuit huis en meer dan 600.000 kinderen via hun basisschool. Squla is actief in Nederland en Polen, met squla.nl en squla.pl. WRTS is het platform voor middelbare scholieren om zich voor te bereiden op toetsen met overhoormodules voor woordjes en begrippen, oefentoetsen, uitlegfilmpjes en 1 op1 ondersteuning middels tutor chat. Jaarlijks zijn ruim een half miljoen leerlingen en docenten actief op WRTS.nl en WRTS.be. Scoyo.de is een Duits online leerplatform dat 15 jaar bestaat en in 2020 is overgenomen door Futurewhiz. Scoyo biedt oefenstof volgens hetzelfde format als Squla aan leerlingen van klas 1 tot en met 7 in Duitsland.  

* Grafieken met de gebruikscijfers van Squla en WRTS tijdens de eerste en tweede lockdown zijn hier te downloaden. De grafieken zijn gebaseerd op 250.000 Squla gebruikers en 500.000 WRTS gebruikers.

Noot aan de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tijntje Louwers van Futurewhiz; telefoon: 06-54 61 29 46;  e-mail: [email protected].

WRTS registreren

WRTS is het gratis oefenplatform voor jou om makkelijker en sneller te leren.