VMBO-BK - Leerjaar 1 - 1e editie

Nederlands - Duits
uitgaan - ausgehen
Nederlands - Duits
de excursie - der Ausflug
aankruisen - ankreuzen
de broers en zussen - die Geschwister
de excursie - der Ausflug
Nederlands - Duits