Image

Bijles geschiedenis voor
vmbo
havo
vwo

Historische feiten, begrippen en tijdvakken: geschiedenis is een erg groot vak. Al deze informatie kan lastig te onthouden zijn voor je kind, laat staan verbanden leggen. Om geschiedenis onder de knie te krijgen, kan een bijles geschiedenis helpen.

Wat houdt een bijles geschiedenis in?

De bijlessen geschiedenis bestaan uit kleine groepjes van maximaal 8 personen. De lessen duren één uur en kun je inplannen voor de specifieke onderdelen waar jouw kind moeite mee heeft. Persoonlijke aandacht en hulp bij gerichte vragen van je kind staan bij de online lessen centraal. Zo heeft jouw kind binnen een korte tijd de lastige lesstof onder de knie!

Kiezen voor bijles bij WRTS

Een bijles geschiedenis bij WRTS kent een aantal voordelen

  • Eén uur online bijles voor slechts €17,99
  • Kleinschalige begeleiding van een echte bijlesdocent
  • De les sluit aan op de lesmethode van school
  • Tijd en ruimte voor persoonlijke vraagstukken

Dit is geschiedenis

Bij geschiedenis gaat het niet alleen over historische feiten, begrippen en de chronologie, maar ook over de verbanden van het verleden en de toekomst. Met geschiedenis leert je kind de wereld om zich heen beter begrijpen. Het vak is belangrijk voor zowel de persoonlijke ontwikkeling als voor normen en waarden.

Betaalbare bijles

Een online bijles kost slechts €17,99. Krijg extra uitleg en persoonlijke aandacht voor een voordelige prijs.