Persbericht: Futurewhiz bezorgd over onderwijsachterstanden in voortgezet onderwijs

Daan

Amsterdam, 1 februari 2021 – Nu de sluiting van de scholen tot 8 februari is verlengd, is het cruciaal dat ook middelbare scholieren de leerstof blijven oefenen om te voorkomen dat zij hun onderwijsachterstanden niet meer kunnen inlopen. De kans is groot dat talloze kinderen in het voortgezet onderwijs zo op achterstand komen dat het onmogelijk wordt de leerdoelen voor dit jaar te halen. Zij dreigen een vergeten groep te worden, doordat de meeste aandacht tot nu toe vooral was gericht op het primaire onderwijs. En terwijl basisscholieren tijdens de eerste en tweede lockdown massaal gebruikmaakten van Squla, was het gebruik van WRTS – een vergelijkbaar platform voor middelbare scholieren – echter nog nooit zo laag. Reden voor Futurewhiz – waarvan Squla en WRTS onderdeel zijn – om het WRTS-platform juist nu nog verder uit te bouwen tot een thuiswerkhulp-app, waar opgaven en instructiefilmpjes te vinden zijn en via een chatfunctie huiswerkhulp wordt verleend bij uiteindelijk álle schoolvakken. Bepaalde betaalde onderdelen (zoals chat met een tutor) binnen het platform worden tijdens de lockdown – net als Squla voor het basisonderwijs – gratis ter beschikking gesteld.

Online platform WRTS sneller uitgebreid tot thuiswerkhulp-app om te oefenen met alle kernvakken

  • Jonge pubers doen tijdens corona nauwelijks beroep op de tools die ze normaal wel gebruiken
  • Leerdoelen komen in gedrang als onderwijsachterstanden niet worden ingelopen
  • Middelbare scholieren uit klas 2020-2021 dreigen verloren generatie te worden

Uit gegevens van Futurewhiz blijkt dat middelbare scholieren sinds de eerste lockdown massaal zijn uitgecheckt uit WRTS, terwijl Squla juist een enorme piek beleefde. De historische dip in het gebruik van WRTS is volgens Serge Bueters CEO van Futurewhiz, een zorgwekkende ontwikkeling. “Wat te veel over het hoofd wordt gezien, is dat van kinderen in het voortgezet onderwijs wordt verwacht dat zij thuis zelfstandig met de leerstof aan de slag gaan, terwijl basisscholieren, ook gezien hun leeftijd, vaker worden ondersteund door hun ouders. Middelbare scholieren communiceren rechtstreeks met docenten over de leerstof die zij moeten beheersen, terwijl ouders op de achtergrond een rol spelen”, legt Serge Bueters, CEO van Futurewhiz, uit. “Ook leert de ervaring dat middelbare scholieren het oefenen met de lesstof vaak voor zich uitschuiven en pas vlak voor een toets- of tentamenweek met oefenopgaven aan de slag gaan. Dat wordt steeds moeilijker, omdat er door de coronacrisis veel lesuitval is geweest en deze kinderen nóg langer zijn aangewezen op digitaal onderwijs. Zelfs als de overgangseisen worden bijgesteld, werkt dit ook in de komende jaren door in hun leerprestaties. En dat beïnvloedt óók hun kansen op het behalen van een startkwalificatie. Thuis regelmatig oefenen met de leerstof is juist nu dus belangrijker dan ooit, of je nu een toets hebt of niet.”

“Dat is voor veel jonge pubers echter gemakkelijker gezegd dan gedaan”, vertelt Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige. “Veel pubers hebben in deze lockdown moeite om gemotiveerd te blijven voor school, nu ze thuis achter hun laptop les hebben. Ze missen de leerkrachten die motiveren en zijn in deze fase vaak moeilijk te porren om naast wat moet ook nog extra te investeren in leren. Investeren betekent namelijk denken aan de lange termijn, maar dit gedeelte in de hersenen is bij pubers nog niet volledig ontwikkeld. Beloningen op de korte termijn zijn veel belangrijker voor hen. Nu daar geen perspectief op is, is de motivatie om te oefenen dus laag. Het is belangrijk dat je als ouder probeert om je kinderen in te laten zien wat het betekent voor de langere termijn als zij nu blijven oefenen met lesstof, maar toon vooral ook begrip voor hun emoties. Dat is het enige dat je nu als ouder kan doen om hen te ondersteunen en hopelijk te motiveren.”

Huiswerkhulp via WRTS voor middelbare scholieren
Nu de sluiting van de scholen opnieuw is verlengd, betekent dit dat kinderen op basis- en middelbare scholen sinds de eerste lockdown bijna een half jaar geen fysiek onderwijs meer hebben gehad. De kansenongelijkheid tussen scholieren neemt hierdoor toe. De druk op demissionair minister Slob om hieraan iets te doen, neemt dan ook toe. Zo gaan er geluiden op om de normering te versoepelen, lesdagen te verlengen of om op zaterdag of in de schoolvakanties onderwijs te geven. In de tussentijd kunnen aanvullende onderwijstools, zoals WRTS, ouders, leerkrachten en kinderen helpen om achterstanden in te lopen. Bueters: “In Nederland krijgt bijna één op de drie middelbare scholieren buiten school extra bijles, examentraining of huiswerkbegeleiding, maar dat is vaak alleen weggelegd voor kinderen met ouders in hogere inkomensgroepen. We willen een zo groot mogelijke groep bereiken en ons online leerplatform is veel laagdrempeliger dan een duur huiswerkinstituut. Zo maken we huiswerkhulp toegankelijk voor alle kinderen in het voortgezet onderwijs. Zodat we álle kinderen – ongeacht de financiële middelen van hun ouders – in staat stellen te groeien en hun talenten te benutten.”

WRTS: gratis oefenen met alle schoolvakken en hulp van een tutor
WRTS is net als Squla onderdeel van Futurewhiz en speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs, oorspronkelijk als online platform en digitaal overhoorsysteem om woordjes en begrippen te oefenen. Inmiddels is nu een compleet product beschikbaar voor leerlingen op Havo 1 en 2 en VWO 1 en 2 voor alle vakken, met naast de talen en begrippen voor: Engels, Duits, Frans, Spaans, Latijn, Grieks, aardrijkskunde en geschiedenis ook instructievideo’s, oefentoetsen, oefeningen en tutors voor de vakken wiskunde, Nederlands, Engels, biologie, natuur- en scheikunde en binnenkort ook Frans. Zo kunnen de scholieren oefenen met proeftoetsen en op basis van de uitslag zien op welke onderdelen zij zichzelf nog moeten bijspijkeren. Het systeem biedt vervolgens oefeningen voor deze onderdelen. Naast digitale instructies bieden kunnen de kinderen elke dag een beroep doen op tutors die tussen 15.00 en 22.00 uur persoonlijke ondersteuning bieden. Deze optie is normaal onderdeel van het meest uitgebreide maandabonnement, maar tijdens deze lockdown gratis beschikbaar voor iedere betaalde abonnementsvorm.

EINDE PERSBERICHT

Over Futurewhiz
Futurewhiz heeft 70 medewerkers in dienst, is gevestigd in Amsterdam en is naast Nederland ook actief in Polen en Duitsland. Naast Squla en Scoyo, de Duitse variant van Squla, is Futurewhiz eigenaar van WRTS, een online leerplatform om middelbare scholieren te ondersteunen bij de voorbereiding op toetsen. Futurewhiz is van oorsprong een Nederlands bedrijf en bestaat 10 jaar. Met Squla sinds kort B-corp gecertificeerd behoort zij tot de koplopers op het gebied van sociaal ondernemen en maatschappelijke impact. Squla is de grootste verstrekker van aanvullend onderwijs in Nederland. Ruim 180.000 kinderen oefenen en spelen Squla vanuit huis en meer dan 600.000 kinderen via hun basisschool. Squla is actief in Nederland en Polen, met squla.nl en squla.pl. WRTS is het platform voor middelbare scholieren om zich voor te bereiden op toetsen met overhoormodules voor woordjes en begrippen, oefentoetsen, uitlegfilmpjes en 1 op1 ondersteuning middels tutor chat. Jaarlijks zijn ruim een half miljoen leerlingen en docenten actief op WRTS.nl en WRTS.be. Scoyo.de is een Duits online leerplatform dat 15 jaar bestaat en in 2020 is overgenomen door Futurewhiz. Scoyo biedt oefenstof volgens hetzelfde format als Squla aan leerlingen van klas 1 tot en met 7 in Duitsland.  

* Grafieken met de gebruikscijfers van Squla en WRTS tijdens de eerste en tweede lockdown zijn hier te downloaden. De grafieken zijn gebaseerd op 250.000 Squla gebruikers en 500.000 WRTS gebruikers.

Noot aan de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tijntje Louwers van Futurewhiz; telefoon: 06-54 61 29 46;  e-mail: [email protected].

Persbericht: Futurewhiz, moederbedrijf van Squla en WRTS, komt in handen van NPM Capital

Daan

Futurewhiz, moederbedrijf van Squla, WRTS en Scoyo, maakt vandaag bekend dat zij wordt overgenomen door investeringsmaatschappij NPM Capital. NPM Capital, een Nederlandse investeerder, neemt daartoe het meerderheidsbelang in Futurewhiz over van de internationale investeringsmaatschappij Levine Leichtman Capital Partners (LLCP). De overname heeft geen consequenties voor de kernactiviteiten van de verschillende online leerplatformen voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar. Partijen verstrekken geen nadere financiële details.

  • Futurewhiz wordt overgenomen door investeringsmaatschappij NPM Capital
  • Overname stelt Futurewhiz in staat verder te groeien in binnen- en buitenland
  • Acquisitie heeft geen gevolgen voor kernactiviteiten bestaande online platformen

Serge Bueters, CEO van Futurewhiz: “We zijn blij vandaag te mogen aankondigen dat Futurewhiz wordt overgenomen door NPM Capital. Wij geloven dat met NPM als partner wij onze groeiambities kunnen verwezenlijken en inhoud kunnen geven aan onze missie zo veel mogelijk kinderen op een leuke manier vooruitgang te laten maken met onze populaire platformen SqulaWRTS en Scoyo. Juist in deze tijd is het cruciaal dat basis- en middelbare scholieren online ondersteuning krijgen bij het leren. Met de actieve steun van NPM Capital kunnen we onze (inter)nationale doelen versnellen en zo de komende jaren miljoenen kinderen op basisscholen en middelbare scholen in Nederland, Duitsland, België en Polen extra ondersteunen in hun ontwikkeling. Ook zijn we dankbaar voor de support van Levine Leichtman Capital Partners. Samen met het management heeft LLCP significante investeringen gedaan in de groei van onze twee platformen en Futurewhiz klaargemaakt voor deze volgende fase.”

“We voegen met Futurewhiz sterke activiteiten en geweldig gepositioneerde merken toe aan ons portfolio van participaties”, zo stelt Bart Coopmans, Managing Director van NPM Capital. “Online learning past naadloos in onze strategische investeringsthema’s en maatschappelijke trends die wij al enige jaren op de voet volgen en waarin wij denken talentvolle organisaties en marktproposities met groeikapitaal op lange termijn te kunnen te begeleiden in een volgende fase van hun ontwikkeling gericht op lange termijngroei en waarde creatie. Futurewhiz heeft met onder meer Squla, Scoyo en WRTS een grote staat van dienst en marktpositie. We zien er echt naar uit om samen met hen dat groeipotentieel volledig te benutten.”

Over Futurewhiz

Futurewhiz heeft 70 medewerkers in dienst, is gevestigd in Amsterdam en is naast Nederland ook actief in Polen en Duitsland. Naast Squla en Scoyo, de Duitse variant van Squla, is Futurewhiz eigenaar van WRTS, een online leerplatform om middelbare scholieren te ondersteunen bij de voorbereiding op toetsen. Futurewhiz is van oorsprong een Nederlands bedrijf en bestaat 10 jaar. Met Squla sinds kort B-corp gecertificeerd behoort zij tot de koplopers op het gebied van sociaal ondernemen en maatschappelijke impact. Squla is de grootste verstrekker van aanvullend onderwijs in Nederland. Ruim 180.000 kinderen oefenen en spelen Squla vanuit huis en meer dan 600.000 kinderen via hun basisschool. Squla is actief in Nederland en Polen, met squla.nl en squla.pl. WRTS is het platform voor middelbare scholieren om zich voor te bereiden op toetsen met overhoormodules voor woordjes en begrippen, oefentoetsen, uitlegfilmpjes en 1 op1 ondersteuning middels tutor chat. Jaarlijks zijn ruim een half miljoen leerlingen en docenten actief op WRTS.nl en WRTS.be. Scoyo.de is een Duits online leerplatform dat 15 jaar bestaat en in 2020 is overgenomen door Futurewhiz. Scoyo biedt oefenstof volgens hetzelfde format als Squla aan leerlingen van klas 1 tot en met 7 in Duitsland.  

Over NPM Capital

NPM Capital investeert in middelgrote ondernemingen in de Benelux. Deze bedrijven worden ondersteund om de volgende groeifase van hun ontwikkeling te realiseren. NPM Capital, met SHV als enig aandeelhouder, beschikt over voldoende kapitaal om een flexibele, over het algemeen lange, investeringshorizon te hanteren. NPM Capital heeft op dit moment een portfolio van 26 deelnemingen (zowel meerderheids- als minderheidsdeelnemingen waaronder groeikapitaal) en focust zich in toenemende mate op de volgende thema’s van de toekomst: Future of Energy, Everything is Digital, Feeding the World en Healthy Life.

Over Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners, LLC is een private-equityfirma gefocust op middelgrote ondernemingen. Met een 37-jarige staat van dienst en brede ervaring in verschillende sectoren, waaronder franchising, professionele dienstverlening, gezondheidszorg, onderwijs en technische producten, maakt LLCP gebruik van een onderscheidende investeringsstrategie, waarbij investeringen in vreemd vermogen en eigen vermogen worden gecombineerd. Sinds de oprichting heeft LLCP ongeveer 11 miljard dollar aan institutioneel kapitaal beheerd, verspreid over 14 investeringsfondsen, en geïnvesteerd in meer dan 85 portefeuillebedrijven. LLCP beheert momenteel ongeveer 7 miljard dollar aan kapitaal – inclusief het meest recente vlaggenschipfonds, Levine Leichtman Capital Partners VI, LP, dat in 2018 sloot met $2,5 miljard aan gecommitteerd kapitaal en het meest recente Europese Fonds, Levine Leichtman Capital Partners Europe II, SCSP dat in 2020 sloot met EUR 463 miljoen aan gecommitteerd kapitaal – en heeft kantoren in Los Angeles, London, Den Haag, Stockholm, New York, Chicago, Charlotte en Miami.

De 15 meestgebruikte onderwijssites volgens docenten

Daan

Op 2 december 2020 hebben we een enquête uitgestuurd naar 193 middelbare school docenten om te kijken hoe zij over WRTS denken. Eén van de vragen is welke onderwijssites docenten gebruiken als aanvulling op hun les. 

Nu de scholen helaas tot 19 januari dichtgaan leek het ons een perfect moment om al deze sites, die door de docenten genoemd werden, op een rijtje te zetten. De sites staan op willekeurige volgorde. Haal eruit wat voor jou het beste werkt en deel dit bericht met jouw collega’s. Veel sterkte in deze roerige tijden! 

Bordfolio.nl: Met Bordfolio kunnen leerlingen gemakkelijk zelf werk plannen, verzamelen en delen met anderen. 

Meneerwietsma.nl: Meneer Wietsma is een populaire YouTube docent, hij legt op eenvoudige wijze verschillende complexe materie uit. Van optica, magnetisme tot aan quantum. 

Natuurkunde.nl: Voor scholieren vind je hier een schat aan informatie als het om natuurkunde gaat. Van artikelen, uitlegfilmpjes, applets tot examenopgaven.

Natuurkundeuitgelegd.nl: Op deze site vind je videolessen, samenvattingen, quizes, examenopgaven en online hulp voor je natuurkunde. Geschikt voor bovenbouw havo/vwo.

OnlineNederlands.nl: Deze old school site heeft van zeer veel onderwerpen uitgebreide video uitleg voor het vak Nederlands. Je kunt op de site ook oefeningen maken die bij de video horen. Controleer meteen of je jouw oefening goed hebt gemaakt en lees de uitleg.

Georgebra.org: Gebruik Geogebra voor het vak wiskunde om grafieken te maken en meetkunde beter uit te leggen.

Topografieindeklas.nl: Een site die het makkelijk maakt om online topografie te oefenen. Je kunt ook een eigen topografieboekje maken van verschillende gebieden.

Lessonup.com: Lessonup.com is een lesbliotheek voor online les. Je kan snel en makkelijk lessen maken in LessonUp maar je vindt er ook duizenden lessen gemaakt door andere docenten.

Padlet.com Met platform maak je eenvoudig handige presentaties en documenten voor je lessen waarmee je je leerlingen ook kunnen interacteren.

WRTS.nl: We werden zelf ook veel genoemd door docenten! Leuk om te horen natuurlijk, ons platform is al meer dan 10 jaar zeer populair bij scholieren en docenten. Leer gratis je woordjes en begrippen op ons platform.

Uiteraard werden de volgende sites ook genoemd, we gaan ervan uit dat de meest docenten deze wel kennen:

EXTRA – De 11 leukste leraren op youtube: Tijdens de eerste lockdown hebben we een lijstje gemaakt met de 11 leukste YouTube-docenten.

Hoe typ je de ringel s?

Daan

Hoe typ je de ß? Dit wordt ook wel de ringel s genoemd. Voor Mac en PC is het invoeren van deze speciale tekens als umlauts, accenten en tildes vaak verschillend. Je leest hieronder hoe je de ringel s kunt invoeren.

De ß op Mac – snelste versie

Het intoetsen van vreemde tekens op Mac is heel eenvoudig. Door de alt-toets (of option-toets), (⌥) te combineren met de s krijg je de ß.

1. Houd de alt-toets (⌥) ingedrukt
2. Druk op de ‘s’
3. Bitte! De ringel s: ß.

De ß op PC

Op het toetsenbord van je PC heb je twee alt-toetsen zitten. Bij de meeste toetsenborden is de rechter alt-toets de AltGr toets. Druk op de AltGr + s-toets. De letter ß verschijnt.

De ß op PC – alternatief

Let op! Deze methode werkt alleen met een numeriek toetsenbord, dat zijn cijfers rechts naast de pijltjes toetsen. Het werkt dus niet cijfers boven je toetsenbord. Houd de linker Alt toets ingedrukt en typ op het numerieke toetsenbord 225.

De ß met puntjes op WRTS.

Dit zijn natuurlijk handige sneltoetsen om te kennen. Maar het kan best ingewikkeld zijn om de sneltoetsen uit je hoofd te leren. Leer je bijvoorbeeld het woord ‘weg’ met de Duitse vertaling ‘straße’ dan hebben wij daar een oplossing voor. Op WRTS worden deze leestekens, afhankelijk van de taal waarvoor je leert, automatisch weergegeven. Minder kans op typefouten en daardoor leer je je woordjes dus beter. Op WRTS kun je gratis woordjes en begrippen leren.

Hoe typ je de u met puntjes?

Daan

Hoe typ je de u met puntjes? De puntjes op de letter u worden ook wel umlaut genoemd. Voor Mac en PC is het invoeren van deze speciale tekens als umlauts, accenten en tildes vaak verschillend. Je leest hieronder hoe je de u-umlaut kunt invoeren.

De ü op Mac – snelste versie

Het intoetsen van vreemde tekens op Mac is heel eenvoudig. Door de alt-toets (of option-toets), (⌥) te combineren met de u komt er reen keuzescherm naar voren.

1. Houd de ‘u’ 1 seconde ingedrukt.
2. Je krijgt een scherm te zien met verschillende opties. Zie afbeelding hieronder.
3. Druk op 2.
4. Voilà! De ü.

De ü op Mac – alternatief

Lukt bovenstaande oplossing niet? Dan heb je wellicht nog een oudere versie van Mac OS. Probeer dan het volgende:

1. alt (⌥) ingedrukt houden.
2. de ‘u’ intoetsen.
3. alt (⌥) en ‘u‘ loslaten.
4. Vervolgens nog een keer de ‘u‘ intoetsen.

Zie hieronder een afbeelding met een stappenplan om de u met verschillende leestekens te krijgen.

ú ü û ù
Stap 1
Stap 1 alt (⌥) + e alt (⌥) + u alt (⌥) + i alt (⌥) + `
Stap 2
Stap 2 Laat stap 1 los Laat stap 1 los Laat stap 1 los Laat stap 1 los
Stap 3
Stap 3 Druk op u Druk op u Druk op u Druk op u

De ü op PC

Op het toetsenbord van je PC vind je de trema/ umlaut (“).
Druk op de SHIFT + (“)-toets en daarna op de u. De letter ü verschijnt.
Een (“) met een a, e, i, o, u, of y, geeft respectievelijk een ä, ë, ï, ö, ü, of ÿ.

ü
Stap 1
Stap 1 SHIFT + “
Stap 2
Stap 2 Druk op o

De ü op PC – alternatief

Let op! Deze methode werkt alleen met een numeriek toetsenbord, dat zijn cijfers rechts naast de pijltjes toetsen. Het werkt dus niet cijfers boven je toetsenbord. Houd de linker Alt toets ingedrukt en typ op het numerieke toetsenbord 148.

De u met puntjes op WRTS.

Dit zijn natuurlijk handige sneltoetsen om te kennen. Maar het kan best ingewikkeld zijn om de sneltoetsen uit je hoofd te leren. Leer je bijvoorbeeld het woord ‘bovenstaand’ met de Duitse vertaling ‘über’ dan hebben wij daar een oplossing voor. Op WRTS worden deze leestekens, afhankelijk van de taal waarvoor je leert, automatisch weergegeven. Minder kans op typefouten en daardoor leer je je woordjes dus beter. Op WRTS kun je gratis woordjes en begrippen leren.

Hoe typ je de o met puntjes?

Daan

Hoe typ je de o met puntjes? De puntjes op de letter o worden ook wel umlaut genoemd. Voor Mac en PC is het invoeren van deze speciale tekens als umlauts, accenten en tildes vaak verschillend. Je leest hieronder hoe je de o-umlaut kunt invoeren.

De ö op Mac – snelste versie

Het intoetsen van vreemde tekens op Mac is heel eenvoudig. Door de alt-toets (of option-toets), (⌥) te combineren met de o komt er reen keuzescherm naar voren.

1. Houd de ‘o’ 1 seconde ingedrukt.
2. Je krijgt een scherm te zien met verschillende opties. Zie afbeelding hieronder.
3. Druk op 2.
4. Voilà! De ö.

De ö op Mac – alternatief

Lukt bovenstaande oplossing niet? Dan heb je wellicht nog een oudere versie van Mac OS. Probeer dan het volgende:

1. alt (⌥) ingedrukt houden.
2. de ‘u’ intoetsen. (Je leest het goed, houd de u ingedrukt.)
3. alt (⌥) en ‘u‘ loslaten.
4. Vervolgens de ‘o‘ intoetsen.

Zie hieronder een afbeelding met een stappenplan om de o met verschillende leestekens te krijgen.

ó ö ô ò
Stap 1
Stap 1 alt (⌥) + e alt (⌥) + u alt (⌥) + i alt (⌥) + `
Stap 2
Stap 2 Laat stap 1 los Laat stap 1 los Laat stap 1 los Laat stap 1 los
Stap 3
Stap 3 Druk op o Druk op o Druk op o Druk op o

De ö op PC

Op het toetsenbord van je PC vind je de trema/ umlaut (“).
Druk op de SHIFT + (“)-toets en daarna op de o. De letter ö verschijnt.
Een (“) met een a, e, i, o, u, of y, geeft respectievelijk een ä, ë, ï, ö, ü, of ÿ.

ö
Stap 1
Stap 1 SHIFT + “
Stap 2
Stap 2 Druk op o

De ö op PC – alternatief

Let op! Deze methode werkt alleen met een numeriek toetsenbord, dat zijn cijfers rechts naast de pijltjes toetsen. Het werkt dus niet cijfers boven je toetsenbord. Houd de linker Alt toets ingedrukt en typ op het numerieke toetsenbord 148.

De o met puntjes op WRTS.

Dit zijn natuurlijk handige sneltoetsen om te kennen. Maar het kan best ingewikkeld zijn om de sneltoetsen uit je hoofd te leren. Leer je bijvoorbeeld het woord ‘zonen’ met de Duitse vertaling ‘Söhne’ dan hebben wij daar een oplossing voor. Op WRTS worden deze leestekens, afhankelijk van de taal waarvoor je leert, automatisch weergegeven. Minder kans op typefouten en daardoor leer je je woordjes dus beter. Op WRTS kun je gratis woordjes en begrippen leren.

Hoe typ je de i met puntjes?

Daan

Hoe typ je de i met puntjes? De puntjes op de letter i worden ook wel umlaut genoemd. Voor Mac en PC is het invoeren van deze speciale tekens als umlauts, accenten en tildes vaak verschillend. Je leest hieronder hoe je de i-umlaut kunt invoeren.

De ï op Mac – snelste versie

Het intoetsen van vreemde tekens op Mac is heel eenvoudig. Door de alt-toets (of option-toets), (⌥) te combineren met de i komt er reen keuzescherm naar voren.

1. Houd de ‘i’ 1 seconde ingedrukt.
2. Je krijgt een scherm te zien met verschillende opties. Zie afbeelding hieronder.
3. Druk op 2.
4. Voilà! De ï.

De ï op Mac – alternatief

Lukt bovenstaande oplossing niet? Dan heb je wellicht nog een oudere versie van Mac OS. Probeer dan het volgende:

1. alt (⌥) ingedrukt houden.
2. de ‘u’ intoetsen. (Je leest het goed, houd de u ingedrukt.)
3. alt (⌥) en ‘u‘ loslaten.
4. Vervolgens de ‘i‘ intoetsen.

Zie hieronder een afbeelding met een stappenplan om de i met verschillende leestekens te krijgen.

í ï î ì
Stap 1
Stap 1 alt (⌥) + e alt (⌥) + u alt (⌥) + i alt (⌥) + `
Stap 2
Stap 2 Laat stap 1 los Laat stap 1 los Laat stap 1 los Laat stap 1 los
Stap 3
Stap 3 Druk op i Druk op i Druk op i Druk op i

De ï op PC

Op het toetsenbord van je PC vind je de trema/ umlaut (“).
Druk op de SHIFT + (“)-toets en daarna op de i. De letter ï verschijnt.
Een (“) met een a, e, i, o, u, of y, geeft respectievelijk een ä, ë, ï, ö, ü, of ÿ.

ï
Stap 1
Stap 1 SHIFT + “
Stap 2
Stap 2 Druk op i

De ï op PC – alternatief

Let op! Deze methode werkt alleen met een numeriek toetsenbord, dat zijn cijfers rechts naast de pijltjes toetsen. Het werkt dus niet cijfers boven je toetsenbord. Houd de linker Alt toets ingedrukt en typ op het numerieke toetsenbord 139.

De i met puntjes op WRTS.

Dit zijn natuurlijk handige sneltoetsen om te kennen. Maar het kan best ingewikkeld zijn om de sneltoetsen uit je hoofd te leren. Leer je bijvoorbeeld het woord ‘het feest’ met de Franse vertaling ‘la fête’ dan hebben wij daar een oplossing voor. Op WRTS worden deze leestekens, afhankelijk van de taal waarvoor je leert, automatisch weergegeven. Minder kans op typefouten en daardoor leer je je woordjes dus beter. Op WRTS kun je gratis woordjes en begrippen leren.

Hoe typ je de a met puntjes?

Daan

Hoe typ je de a met puntjes? De puntjes op de letter a worden ook wel umlaut genoemd. Voor Mac en PC is het invoeren van deze speciale tekens als umlauts, accenten en tildes vaak verschillend. Je leest hieronder hoe je de a-umlaut kunt invoeren.

De ä op Mac – snelste versie

Het intoetsen van vreemde tekens op Mac is heel eenvoudig. Door de alt-toets (of option-toets), (⌥) te combineren met de a komt er reen keuzescherm naar voren.

1. Houd de ‘a’ 1 seconde ingedrukt.
2. Je krijgt een scherm te zien met verschillende opties. Zie afbeelding hieronder.
3. Druk op 2.
4. Voilà! De ä.

De ä op Mac – alternatief

Lukt bovenstaande oplossing niet? Dan heb je wellicht nog een oudere versie van Mac OS. Probeer dan het volgende:

1. alt (⌥) ingedrukt houden
2. de ‘u’ intoetsen. (Je leest het goed, houd de u ingedrukt.)
3. alt (⌥) en ‘u‘ loslaten
4. Vervolgens de ‘a‘ intoetsen.

Zie hieronder een afbeelding met een stappenplan om de a met verschillende leestekens te krijgen.

á ä â à
Stap 1
Stap 1 alt (⌥) + e alt (⌥) + u alt (⌥) + i alt (⌥) + `
Stap 2
Stap 2 Laat stap 1 los Laat stap 1 los Laat stap 1 los Laat stap 1 los
Stap 3
Stap 3 Druk op a Druk op a Druk op a Druk op a

De ä op PC

Op het toetsenbord van je PC vind je de trema/ umlaut (“).
Druk op de SHIFT + (“)-toets en daarna op de a. De letter ä verschijnt.
Een (“) met een a, e, i, o, u, of y, geeft respectievelijk een ä, ë, ï, ö, ü, of ÿ.

ä
Stap 1
Stap 1 SHIFT + “
Stap 2
Stap 2 Druk op a

De ä op PC – alternatief

Let op! Deze methode werkt alleen mett een numeriek toetsenbord, dat zijn cijfers rechts naast de pijltjes toetsen. Het werkt dus niet cijfers boven je toetsenbord. Houd de linker Alt toets ingedrukt en typ op het numerieke toetsenbord 132.

Andere letters met puntjes.

Wil je weten hoe je de e met puntjes schrijft? Laat het ons weten als je

De a met puntjes op WRTS.

Dit zijn handige sneltoetsen om te kennen. Op WRTS kun je gratis woordjes en begrippen leren. Leer je bijvoorbeeld het woord ‘de Zaag’ met de Duitse vertaling ‘die Säge’ dan hebben wij daar een oplossing voor. Op WRTS worden deze lettercombinaties, afhankelijk van de taal waarvoor je leert, automatisch weergegeven. Minder kans op typefouten en daardoor leer je je woordjes dus beter.

Engelse gespreksvaardigheid en woordenschat van basisscholieren die naar middelbare school gaan blijft matig

Daan

Sinds de introductie van Engels op de basisschool in 1986 zien we nauwelijks verbetering. Ook in de huidige Staat van het onderwijs, het jaarlijkse rapport van de schoolinspectie, wordt Engels specifiek genoemd, naast rekenen en lezen. Ongeveer 80%  van de leerlingen van groep 8 beheerst de Engelse gespreksvaardigheid en woordenschat op A1-niveau (beginnend gebruiker) of lager. Er is geen verschil te zien met 2012, de laatste keer dat dit specifiek gemeten is.

Doorlopende leerlijn

Omdat er een doorlopende leerlijn Engels van basisonderwijs tot aan het hoger onderwijs is gemaakt door SLO zie je dat in tegenstelling tot de andere vreemde talen zoals Frans, Duits, Latijn  en Spaans de middelbare school niet op niveau 0 begint, maar doorgaat waar de basisschool gestopt zou moeten zijn. Er vanuit gaand dat leerlingen al voldoende kennis van de beginselen hebben. Dit geldt zowel voor het de studieboeken en digitale middelen  als voor de docenten in de klas. 

50/50

Docente Engels  Suzanne Lustenhouwer ziet dat het verschil enorm is. Er zijn kinderen die al hele boeken in het Engels lezen en kinderen die nog niet bekend zijn met de basics zoals de dagen van de week, kleuren en de namen voor familieleden. Haar gevoel zegt dat dit 50/50 is in haar brugklassen Havo/VWO. Ook uitgever Noordhoff ziet dit al jaren en heeft in haar populaire Engelse methode Stepping Stones voor de brugklas een Bridging the GAP cursus.

Bridging the gap

“Dit is ook de reden waarom Noordhoff voor alle niveau’s op de middelbare school in leerjaar 1 het eerste hoofdstuk besteedt aan het opvullen van dit gat”, aldus Kees Karremans (directeur VO Noordhoff). Maar waarom wachten tot het eigenlijk al te laat is en er al zoveel afkomt op eerstejaars middelbare scholieren?  De staat van het Onderwijs ziet positief effect in prestaties bij basisscholen waar extra aandacht voor Engels is (extra training voor de leerkrachten, en een specifieke lesmethode in het basisonderwijs.) Echter sinds 2012 is daarin weinig geïnvesteerd en ook weinig veranderd leert ons het rapport. Om die reden hebben WRTS en SteppingStones de handen ineen geslagen.

Educatief doeboek voor de zomermaanden

“We denken dat het dit jaar nog nijpender zal zijn met het instroomniveau van Engels op de middelbare school, door Covid-19, het wegvallen van de Centrale Eindtoets, en de halve dagen school. Je ziet scholen nu focussen op kernvakken rekenen en taal en minder op andere vakken als STEM en Engels. Ook omdat er nu minder ruimte is voor uitleg en instructie”, benoemt Tijntje Louwers (WRTS). Met de digitale kennis en woordenlijsten van WRTS en de Stepping Stones ervaring van Noordhoff is er nu een educatief vakantieboek voor bijna-brugklassers. Een boek waarin kinderen zelfstandig de beginselen van het Engels kunnen leren door middel van uitleg en oefeningen, in lijn met het curriculum, zodat ze goed voorbereid naar de middelbare school gaan na de zomer. “De kennis die we al 10 jaar met Squla (ons jongere broertje/zusje) hebben opgebouwd om thuis aan de slag te gaan met schoolstof kwam ons goed van pas bij de ontwikkeling van dit boek. De intrinsieke motivatie middels leerspelletjes en grapjes hebben kinderen echt nodig als ze het zelf thuis moeten doen, in plaats van in de klas” aldus Tijntje Louwers.  “De creatieve kennis van Squla aangevuld met onze ruime ervaring (meer dan 30 jaar) met het uitgeven van de meest populaire methode Engels in het VO, ontwikkeld door docenten Engels heeft een leuk vakantieboek opgeleverd met een stevige inhoud uit de verschillende onderdelen van de Stepping Stones methode voor de brugklas” sluit Kees Karremans mee af.

Over WRTS

Overhoor Platform WRTS is sinds 2005 marktleider in Nederland. Het platform is gratis en helpt leerlingen bij het instuderen van woordenschat uit het Engels, Frans, Duits, Spaans en Latijn. 

Leerlingen en leerkrachten kunnen zelf woordenlijsten samenstellen en delen met andere gebruikers. Op dit moment oefenen ongeveer 300.000 leerlingen hun woordenschat in met WRTS.  Squla (basisschool)  en WRTS (middelbare school) vormen samen Futurewhiz.

Over Noordhoff

Stepping Stones is uitgegeven door Noordhoff. Noordhoff is dé kennispartner voor leergierig Nederland. Uit liefde voor ons vak helpen we dagelijks ruim 2 miljoen mensen het beste uit zichzelf te halen. En ontdekken we iedere dag hoe leren nog beter kan. Met slimme methodes en persoonlijke aandacht. Met actueel lesmateriaal en nieuwe technologie. Altijd met de kennis van nu. Nieuwsgierig naar het leren van morgen. 

Meer weten?

Wilt u meer info? Contacteer Tijntje Louwers dan:


Tip: leer signaalwoorden voor je eindexamen!

Daan

Deze blog is gemaakt door gastblogger: Aera Nijkamp.

Hallo! Leuk dat je dit artikel leest en trouwens ook goed dat je dit leest! Ik ben Aera Nijkamp, 17 jaar oud en ik zit momenteel in mijn examenjaar. Hoewel het allemaal nog spannend is of de examens doorgaan heb ik wel alvast een tip voor het leren van je eindexamens: begin met het leren van signaalwoorden. 

Wat zijn signaalwoorden?
De eindexamens Frans, Duits en Engels bestaan voor 100% uit leesvaardigheid, of het nu om vmbo, havo of vwo gaat. Het is dus belangrijk om goed teksten te kunnen lezen. Hierbij zijn signaalwoorden erg belangrijk. Signaalwoorden geven aan dat er verband is tussen zinnen of delen van zinnen, maar ook tussen alinea’s. Een voorbeeld van een signaalwoord is maar. Het woordje maar geeft aan dat er een tegenstelling plaatsvindt. 

Signaalwoorden zijn ingedeeld in verschillende categorieën die het soort tekstverband aangeven: tijd, opsomming, tegenstelling, overeenkomst (vergelijking), toelichting (voorbeeld), oorzaak-gevolg, doel-middel, reden, verklaring, argument, voorwaarde, samenvatting/herhaling en conclusie. Begrijp je wat de signaalwoorden betekenen? Dan begrijp je sneller waar een tekst over gaat.

Voordelen van signaalwoorden leren
Als je eindexamenteksten straks leest en ze toch lastig vindt om te begrijpen kun je ze scannen op signaalwoorden. Je herkent dan sneller waar de tekst over gaat. Dat scheelt tijd!
Tot slot, veel examenvragen gebruiken signaalwoorden om een vraag te stellen. Dus wel zo handig als je de woorden al herkent!

Hoe leer je signaalwoorden?
Het eerste wat ik je kan vertellen is dat het stampen, stampen, stampen en herhalen, herhalen, herhalen is. Wat ik vaak doe is dat ik de woordenlijst erbij pak en de woorden een keer overschrijf op papier. Dit zorgt ervoor dat de woorden al in mijn hoofd komen. Ik overhoor mezelf dan op papier en als ik een woord verkeerd zeg of niet weet, begin ik opnieuw. Het klinkt misschien ingewikkeld en moeilijk, maar het werkt wel. 

Daarnaast gebruik ik natuurlijk ook WRTS. Voor diegene die het nog niet weten: op WRTS kan je woordenlijsten zoeken van een methode en leerjaar. Dan hoef je zelf je lijst niet te maken. Als deze niet aanwezig is, kan je zelf een lijst maken. Dat helpt mij ook vaak met leren: alle woorden overtypen. Zodra je dat hebt gedaan, kan je beginnen met overhoren. WRTS biedt diverse opties voor het overhoren: spelling, dictee, meerkeuze, in gedachten, toets en hints. Er zit dus altijd wel een goede optie bij voor iedereen. WRTS vraagt de woorden die je moeilijk vindt of niet weet vaker dan één keer en geeft je achteraf directe feedback. Een cijfer en een kruisje achter de woorden die moeilijk waren. Hierdoor weet je waar je verbeterpunten liggen en wat je nog moet leren. WRTS doet alle stappen automatisch en het enige wat jij hoeft te doen is het invullen van de woorden of aanklikken van de opties. Handig toch? Je ouders niet meer nodig, minder tijd kwijt, beter leren en betere cijfers. WRTS kan thuis, even tussendoor, en als de scholen weer opengaan ook op school, eigenlijk overal! 

Op WRTS kun je nu alle signaalwoorden, tijdsaanduidingen en tegenstellingen vinden voor je eindexamens. Zo verbeter je je leesvaardigheid enorm.

Tot slot, onlangs zijn Examenbundel en WRTS een samenwerking aangegaan. Vanaf nu kan je de basiswoordenlijsten van de examenbundels vinden in WRTS. Dit zijn de meest voorkomende woorden uit de tentamens van de afgelopen jaren. Als je deze woorden leert ontwikkel je nog meer tekstbegrip. Nu ga je zeker slagen! #geenexamenstress

Succes met leren voor je tentamens / examens en ik hoop dat je hier wat aan hebt!